Rekrutacja

 

Dyrektor Bursy Szkół Artystycznych w Łodzi informuje, że od dnia 26 maja 2018 r. obowiązuje zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. Urz. z 2018, poz. 33).