O nas

Bursa Szkół Artystycznych w Łodzi zapewnia opiekę i wychowanie uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Prowadzi działalność jako placówka, w której zgodnie z organizacją roku szkolnego, są przewidziane ferie szkolne. Lokalizacja, w centrum Łodzi, sprzyja szybkiemu dojazdowi do szkoły. Bursa gwarantuje właściwą opiekę pedagogiczną oraz warunki niezbędne do nauki i odpoczynku, umożliwia zaspokajanie pasji i rozwijanie zainteresowań oraz realizuje zadania statutowe we współpracy z rodzicami i szkołami, do których uczęszczają mieszkańcy. Zapewnia także smaczne i urozmaicone wyżywienie. Ogromnym atutem Bursy jest serdeczna atmosfera, zrozumienie potrzeb i nastawienie na pomoc i udzielanie wsparcia wychowankom.

 

mapa