Kontakt

Bursa Szkół Artystycznych w Łodzi

 • ul. Rybna 11 ABC
  91 - 055 Łódź
  tel. 42 654-24-04 
  kom. 505 064 183
  fax: 42 651-44-06
  e-mail: bursa-lodz@bsalodz.pl


NIP: 726-12-88-179

 

mapa

 1. Administratorem Danych Osobowych wychowanków oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Bursa Szkół Artystycznych w Łodzi przy ulicy Rybnej 11 ABC, reprezentowana przez dyrektora bursy, mgr Elżbietę Czajkę.

 We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, Panem Tomaszem Kucińskim (mail: iod@bsalodz.pl, kom.: 510 229 550)