Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy - październik 2018

60 lat Bursy Szkół Artystycznych w Łodzi

Dnia 18 października 2018 r. obchodziliśmy jubileusz 60 – lecia istnienia naszej placówki. Wydarzenie to, z udziałem znamienitych gości, odbyło się w przepięknych wnętrzach Domu Towarzystwa Kredytowego w Łodzi. Po odśpiewaniu hymnu państwowego dyrektor bursy, p. Elżbieta Czajka, powitała przybyłych na uroczystość. Następnie p. Agata Piękosz przedstawiła historię Bursy Szkół Artystycznych w Łodzi od momentu jej prawnego powołania, tj. od 1958 r.

W drugiej części prowadząca imprezę, p. Iwona Jachowicz, przekazała informację o uhonorowaniu obecnych pracowników odznaczeniami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę, które otrzymały: p. Małgorzata Gradowska, p. Maria Kurzawska, p. Ewa Manikowska, p. Katarzyna Niksa, p. Wiesława Sęczkowska, p. Jadwiga Szymańska; Srebrnymi Medalami za Długoletnią Służbę – p. Beata Burzykowska, p. Anna Kądziela, p. Ewa Klarecka oraz Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę dla p. Agaty Piękosz. Ponadto poinformowała, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dyrektorowi bursy Honorową Odznakę – Zasłużony dla Kultury Polskiej. Następnie Wizytatorzy Centrum Edukacji Artystycznej, Pani Eleonora Kujawa – Stebel i Pan Marcin Walicki, wręczyli Nagrody Dyrektora CEA dwóm nauczycielom wychowawcom, p. Annie Kądzieli i p. Ewie Klareckiej, zaś p. Elżbieta Czajka wręczyła wszystkim pracownikom Nagrody Dyrektora Bursy Szkół Artystycznych w Łodzi. W imieniu nagrodzonych podziękowania złożyła p. Danuta Wichlińska, nauczyciel wychowawca.

W kolejnym punkcie uroczystości głos zabrali goście, którzy w serdecznych słowach odnieśli się do wymiernych efektów działań podejmowanych przez pracowników i skierowanych na stworzenie dzieciom w bursie drugiego domu. W swoich wypowiedziach podkreślali kreatywną pracę wychowawczo – opiekuńczą oraz serdeczny klimat panujący w bursie.

Następnie wysłuchaliśmy wspaniałego koncertu jazzowego przygotowanego przez Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi. Na zakończenie p. Elżbieta Czajka wyraziła gorące podziękowała za pomoc przy organizacji uroczystości pracownikom bursy oraz dyrektorom szkół artystycznych, którzy czynnie wsparli ją w przygotowaniu uroczystości.

Po raz pierwszy w historii swojego istnienia nasza bursa świętowała urodziny. Dla wszystkich pracowników – byłych i obecnych jubileusz stał się wydarzeniem wyjątkowym, gdyż została doceniona ich praca na rzecz tworzenia warunków sprzyjających osiąganiu przez wychowanków zamierzonych celów oraz wspierania rozwoju ich uzdolnień artystycznych.

Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy Jubileusz 60 – lecia istnienia bursy