Dla rodziców/wychowanków

U W A G A
Informujemy, iż podręczniki/książki/rzeczy osobiste można odebrać
z bursy w dniach:
30.03.2020 r. w godzinach 9.00 – 14.00
31.03.2020 r. w godzinach 9.00 – 14.00
03.04.2020 r. w godzinach 9.00 – 14.00.

U W A G A
W związku z zamknięciem Bursy Szkół Artystycznych w Łodzi, prosimy o kontakt jedynie na adres e-meil.
Wszystkie Państwa sprawy będą rozpatrywane w tej formie w sposób natychmiastowy.

 Informacja dotycząca opłat za miesiąc marzec 2020 r. znajduje się w zakładce Opłaty.

Szanowni Państwo,

Począwszy od roku szkolnego 2019/2020 zapewnienie dziecku pościeli, tj. poszwy, poszewki, prześcieradła oraz koca należy do rodziców (prawnych opiekunów) i ze względów higienicznych jest wymagalne i obowiązkowe! Bursa udostępnia mieszkańcowi jedynie kołdrę i poduszkę.

 

W roku szkolnym 2019/2020 opłaty wynoszą:
opłata za posiłki – 17,00 zł,
opłata za zakwaterowanie – 190,00 zł.

 UWAGA
Opłata jest wnoszona za każdy miesiąc pobytu w bursie z góry, do 10 dnia miesiąca i nie podlega zwrotowi.

 

 Dyrektor Bursy Szkół Artystycznych w Łodzi informuje, iż w związku ze zmianami ustawy o Vat od 1 stycznia 2017 r. nie prowadzimy w bursie obsługi kasowej.
Wpłaty należy dokonać przelewem na  konto Bursy Szkół Artystycznych w Łodzi NBP O/Łódź. Szczegóły w zakładce OPŁATY

 
Sekretariat bursy

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00
e-mail: bursa-lodz@bsalodz.pl

 
Mieszkaniec zostaje zameldowany w bursie w okresie roku szkolnego na pobyt czasowy.